Home >> Veterinarija

Veterinarija

BIODROŠĪBA PUTNKOPĪBĀ – GREZNĪBA VAI NEPIECIEŠAMĪBA?!

Tatjana Lisakovska Mag.med.vet., veterinārārste

 

Biodrošības galvenais pamatprincips ir putnu aizsargāšana no infekciju slimību uzliesmojumiem, kā arī to izplatības novēršana ārpus putnu mītņu robežām.

 

Biodrošības galvenās sastāvdaļas:

Ø      Izolācija

Ø      Kvalificēts personāls

Ø      Autotransporta pārvietošanās kontrole

Ø      Higiēna

Ø      Specifiskā profilakse

 

Ar izolāciju saprot putnu norobežošanu gan  no apkārtējās ārējās vides, gan arī savstarpēju dažāda vecuma putnu grupu norobežošanu, grauzēju, savvaļas dzīvnieku un putnu kontroli, novietnes teritorijas norobezošanu un arī deratizācijas pasākumu veikšanu.

 

Autotransporta pārvietošanas kontrole (ārējāis un iekšējais autotransports), tikai ar speciālajām caurlaidēm nepieciešamo funkciju veikšanai darba procesa nodrošināšanai un tikai pēc autotransporta vispārējās dezinfekcijas.

 

Higiēna (personāla, autotransporta, apkārtējās vides, barības, dzeramā ūdens). Ikdienas, putnu līķu izņemšana no būriem.

 

Pēc bīstamības pakapes visus faktorus var nosacīti iedalīt trijās riska grupās:

 

SPECIFISKĀ PROFILAKSE

(putnu imunizācija pret  aktuālajām putnu infekcijas slimībām)

 

I. riska grupa

Faktori ar nezināmu statusu t.i.  bioloģiskais materiāls,  kas kalpo par infekcijas slimību rezervuāru: savvaļas un mājdzīvnieki, grauzēji, insekti, savvaļas putni. Kā arī  tādi faktori, ka  ārējais autotransports, un ārējie apmeklētāji, kas  veicina infekciju slimību izplatību gan starp saimniecībām vienas valsts robežās, gan starp citu valstu  epizootiskā ziņā nelabvēlīgām saimniecībām. Šajā gadījumā ārējais apmeklētājs nav ieinteresēts izsargāt apmeklējamo putnu mītni no infekciju slimību ievazāšanas, ja nav  ieinteresētības nav arī atbildības.

 

II. riska grupa

Daļēji kontrolējami faktori, to darbības efektivitāte ir atkarīga no personāla kvalifikācijas, atbildības sajūtas un ieinteresētības darba procesā.

Uzņēmuma personāls, pirmkārt, personāls kam ir tieša saskare ar  dzīvajiem putniem: putnkopji, atslēdznieki, elektriķi, santehniķi, veterinārārsti, zootehniķi, otrkārt, uzņēmuma darbinieki, kas savu funkciju pildīšanas ietvaros  apmeklē putnu mītnes tikai periodiski.

 

III. riska grupa

Pilnīgi kontrolējama, ja cāļi tiek inkubēti no inkubācijas  olām,  kas ņemtas no  pašu saimniecības  vaislas ganāmpulka  ar zināmu veselības statusu.

 

 

Veiksmīgas biodrošības pasākumu atslēga

 

  1. Investīcija biodrošībā maksā naudu, bet slimību apkarošanas  izmaksas ir vēl lielākas.
  2. Jo lielāks ir faktoru kopums, jo grūtāk tas ir kontrolējams.
  3. Neviens biodrošības pasākums negarantē 100 % izsargāšanos no infekcijas slimību uzliesmojuma, bet tā risks  proporcionāli samazinās  pieaugot novērsto faktoru skaitam.
  4. Vislielakā bagātība ir kvalificēts un atbildīgs personāls. Bez tā neviens biodrošības pasākums nedarbosies tā kā bija iecerēts.
  5. Vislielākās izmaksas sastāda barības higiēnas, ūdens un specifiskās profilakses pasākumi, toties   veiksmīga šo pasākumu izpilde  vairāk nekā par 80 % samazina  putnu inficēšanās risku.
  6. Vienmēr  uzdot jautājumu: ”Ko mēs vēl neesam  izdarījuši biodrošības pastiprināšanai? “, nevis regulāri uzskaitīt cik ir izdarīts.

 

 

Par un pret  investīcijam biodrošībā.

 

Ieguldījumu joma Uz peļņu tendētās investīcijas Uz zaudējumu tendētās investīcijas
plusi mīnusi plusi mīnusi

Personāls

Plašs redzes loks pietiekošs zināšanu  krājums. Spēja prognozēt, profilaktēt un ātri novērst  problēmu.  Palielina izmaksas Samazina izmaksas Šaurs skātījums , zināšanu trūkums, nespēja prognozēt, profilaktēt un ātri novērst problēmu
I. II. un III. Riska grupu faktoru  ietekmes novēršana Samazina līdz minimumam infekciju slimību  ievazāšanu no ārpuses un izplatību saimniecībā.

 

Higiēnas pasākumi palielina izmaksas (dezinfekcijas līdzekļi un aprīkojums, specapģērbs un to uzturešana higiēniskāa  kārtībā utt.) Samazina izmaksas Palielina risku ievazāt un izplatīt infekcijas slimības saimniecībā.

 

Specifiskā profilakse Efektīvā  specifiskā profilakse  pasargā putnus no  aktuālajām putnu infekciju slimībām visā turēšanas periodā Palielina  izmaksas Nepilnīga specifiskā profilakse pasargā putnus no aktuālajām putnu infekciju slimībām tikai putnu izaudzēšanas periodā. Samazina izmaksas  Palielina putnu   inficēšanas risku produktīvaja periodā.

 

Biodrošības nodrošināšanu  apgrūtinošie faktori :

 

Ø      Liela, pēc vecuma atšķirīgu putnu koncentrācija  relatīvi mazā teritorijā.

Ø      Augsta tirgus konkurence, kad konkurētpējīgas preces ražošanai tiek samazinātas investīcijas biodrošībā.