Home >> Vēsture

Vēsture

Putnkopība kā lauksaimniecības nozare mūsu valstī ir ar gadsimtiem senu pagātni, rūpnieciskai putnkopībai Latvijā ir jau aptuveni 45 gadu ilga vēsture.
Šī mājas lapas sadaļa veidota , lai godinātu bijušo putnkopības nozares darbinieku sasniegumus un saglabātu nozares vēstureis faktus un laikabiedru atmiņas. Lai tā kalpo kā savdabīgs “virtuālais muzejs ” un vieta, kur smelties spēku un iedvesmu šodienas lielajiem darbiem.
Aicinām piedalīties “virtuālā muzeja” veidošanā ikvienu nozares ekspertu, pieredzes bagātu darbinieku un vienkārši interesentu. Sūtiet mums savu atmiņu stāstu, faktu apkopojumu, nozīmīgu notikumu un cilvēku foto u.c. informāciju.
Veidosim to kopā!